Bolesława Chrobrego 2/31 Maria Burchard Jarosław Moskała
50-254 Wrocław Tel. +48 601 150 850 Tel. +48 609 580 930
E-mail: mb@burchardmoskala.com E-mail: jm@burchardmoskala.com
Tel. +48 71 786 41 41
E-mail: office@burchardmoskala.com


Rachunki bankowe

Dla wpłat w złotówkach:
Bank Zachodni WBK
35 1090 2398 0000 0001 2190 4963

Dla wpłat w euro (EUR):
Bank Zachodni WBK
IBAN: PL32109025900000000131270006
SWIFT: WBKPPLPPXXX

Dla wpłat w dolarach amerykańskich (USD):
Bank Zachodni WBK
IBAN: PL23109023980000000132706517
SWIFT: WBKPPLPPXXX