MARIA BURCHARD
Adwokat, Partner


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat europejskiego standardu praw oskarżonego w postępowaniu karnym. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa karnego procesowego.

Prowadziła szereg postępowań sądowych w sprawach karnych dla klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi w Polsce i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Specjalistka z zakresu prawa górniczego Demokratycznej Republiki Konga. Kierowała procesem wprowadzenia na rynek Demokratycznej Republiki Konga pierwszego polskiego podmiotu z branży górniczej zajmującego się wydobyciem i eksportem złota oraz rudy tantalu.

JAROSŁAW MOSKAŁA
Adwokat, Partner


Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Universiteit Gent (Belgia). Ukończył studia doktoranckie i pracę doktorską na temat niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego, a także ochrony konsumenta.

Był kierownikiem zespołu prawnego zapewniającego obsługę prawną portalu Nasza-klasa.pl. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw, w tym z branży internetowej. Prowadził szereg postępowań sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych, zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Specjalista z zakresu prawa handlowego Demokratycznej Republiki Konga. Współuczestniczył w procesie wprowadzenia na rynek Demokratycznej Republiki Konga pierwszego polskiego podmiotu z branży górniczej zajmującego się wydobyciem i eksportem złota oraz rudy tantalu.